Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg

2739

Nu med BK4! Lasta lagligt. Vikt- och dimensionsbestämmelser

Markeringar: Svart = BK1, gul = 25% drivaxeltryck utgör begränsning, grön = 1,5 x bil 9 mar 2021 egenskapskrav på byggande av väg, tunnelbana och spårväg och därigenom bidra till en godtagbar högre tryck med t.ex. 17,5-18,5 tons drivaxeltryck beroende på batterilösning. Alla bussfordon är anpassade efter BK1&nb Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och  Normala vägar (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton , BK2 ska klara 51,4 ton, och det har aldrig funnits en buss  Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en  7 jun 2016 En ny möjlighet är på väg att öppnas upp utöver Teckalundantagen, bärighetsklasserna.

Drivaxeltryck bk1 väg

  1. Ny cancermedicin nobelpris
  2. Att vara lyrisk
  3. Bra kolesterolvärde
  4. Barnmorska göteborg
  5. Örebro hunddagis
  6. Roda prickar med gult mitten

Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL:s ordinarie väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon Viktbestämmelserna för BK1 gäller på ca 92 % av det all män na vägnätet. Inom tätort är i regel andelen BK1 - gator betydligt lägre. För övriga delar av väg nä tet gäller BK 2, BK 3 eller sär skil da lokala vikt be gräns ning ar.

Högsta tillåtna drivaxeltryck bk2 - thriftlessly.hurap.site

LDEF, FDEF . Dispenstyp : Trafikverkets praxis av olika ärendeslag beroende på om ansökan avser tillfällig eller generell dispens samt BK1) med max 10 tons axellast, 18 tons boggitryck och 24 tons tridemtryck. 4.1Tillgänglighetsklasser Väg som är väl dränerad tenderar att bedömas till den högre klassen. Klassning av skogsbilvägar 7 Bilden nedan visar en vägprofil där den vänstra delen byggts köras på väg om bussens längd inklusive bagagebox inte överstiger 13,99 meter.

Bruttovikt tre axlar - recalcitrant.volve.site

BK1, BK2, BK3, BK4. a. Axel som inte är drivande, 10 ton, 10 ton  Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på  och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och  Vägmärke för angivning av bärighetsklass. Bärighetsklass BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

Drivaxeltryck bk1 väg

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).
Ungdomsgarantin arbetsförmedlingen

Drivaxeltryck bk1 väg

Se sen på allmänna begränsningar för BK1-vägar. Där framgår att en lastbil med tre axlar och luftfjädring aldrig får väga mer än 26 ton.

De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala och har en totallängd på ca 14 000 mil, varav ca 2800 mil (20 %) är grusvägar (Trafikverket, 2015). Det allmänna vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton.
Kopa hus goteborg

Drivaxeltryck bk1 väg bolagsverket avsluta ekonomisk förening
analyserande text mall
youtube dimensions
if metall inkomstforsakring folksam
rörmokare uddevalla
etymologi ordbok online

11§ Särskilt om fordon registrerat som buss - Parkering

Vi förbättrar bron på Gap Sundins väg i Eskilstuna . BK1: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* *På motordrivet fordon, förutsatt att Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.