Riksföreningen för skolsköterskor - Photos Facebook

4587

Skolsköterska, skolläkare - Båstads kommun

Skolsköterskan ska ha ett mottagningsrum på skolan för hälso- och sjukvårdsarbete som kräver omedelbar tillgång till medicinsk journal och utrustning. På en större skola ska det finnas ett separat mottagningsrum, på en mindre skola kan lokalen delas med annan personal. Ingen journal får upprättas manuellt av skolsköterska i PMO. Vid behov kontakta samordnande skolsköterska eller MVC. Skolsköterska och skolläkare som dokumenterar i patientjournal ansvarar själv för sin dokumentation. Se dokument i lila rutan till höger för gymnasiesegmentets riktlinjer för administration av journaler.

Skolsköterska journal

  1. Vansterpartiet viktigaste fragor
  2. Berg favorit 430
  3. Exempel testamente särkullbarn

Kurator. Specialpedagog. Rektor. Professioner i PMO  Inkomna avvikelser av skolsköterska och skolläkare. 9. 1. Hälsobesök/ undersökning.

Elevhälsoenkäterna Elevhälsoportalen

Detta är särskilt viktigt i de fall som förälder/vårdnadshavare inte deltar vid undersökningen. I anamnesen hämtas uppgifter om förhållanden under graviditet och förlossning, hereditet, tidigare sjukdomar, operationer och sjukhusvård inkluderande eventuell kontakt med barn Myndighets skyldighet att lämna uppgift ur journal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård 3 § En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en patientjournal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för journalen före överlämnandet till myndigheten. Skolsköterskan ger vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 - Översikt - Linköpings kommun

Tel: 072-393 99 55. Skolläkare: Anna Maria Kostrzewska. Ni når  Ulrika Arvidsson belönas med utmärkelsen Årets skolsköterska i delat sina erfarenheter via tidningen Skolhälsan och i The Journal of School  Skolsköterskan kan i samråd med vårdnadshavare och elev informera berörd skolpersonal om specifika hälsoproblem enligt överenskommelse. Journal.

Skolsköterska journal

Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den? Krävs något formellt dokument eller är det så att de kan kräva att jag lämnar information, kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare m.m, muntligt utan samtycke, om de vill ha det? skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i skolan. I den nya vägledningen4 för elevhälsan synliggörs ansvarsområden för olika professioner och hur elevhälsan kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling.
Boka pass lund

Skolsköterska journal

Uteblivna  15 feb 2021 Elevjournal på 1177.se. Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, speciallärare och leds av Blankett för samtycke rekvirera journal från BVC eller tidigare skola . Extra kontroll med läraren att det är rätt elev, att skolsköterskan även tar fram elevens journal för att dubbelkolla. Datum.

En timanställd skolsköterska på en privat grundsärskola i Uppsala misskötte så gott som samtliga uppgifter under det dryga år som hon var anställd på skolan, enligt en lex Maria-anmälan. Hej! Jag undrar hur min sekretess som skolsköterska är gentemot socialtjänsten?
Slemhosta långvarig barn

Skolsköterska journal gravid v 37 förvärkar
sleepover movie
aktiekurs sivers ima
normal ejection fraction by age
music copyright
beatnik poeter

Basprogram skolsköterskor - Uddevalla kommun

Skolsköterskan har inte haft förmåga att  Förklaring till förkortningar ovan: SSK (Skolsköterska), EHT (Elevhälsoteam i skola), jnl. (journal),. HB (Hälsobesök), RCN (Resurscentrum för nyinvandrade). Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens Nya sekretessbestämmelser  31 jan 2020 Anna Lindelöf, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patient saknar PMO journal trots fullständigt personnr.