Hälsa som begrepp by Helena Svensson - issuu

3468

Salutogena tankekartor - Salutogenes.com

Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet  av J Cedervall — Studien belyser frågor om vad som ses som hjälpande vid återhämtning och vilka Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM som står för känsla av  Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Begreppet myntades av  Om man hamnar i en svår situation och samtidigt upplever en känsla av sammanhang – jag förstår vad som händer, hur det är kopplat till mig  Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han utvecklade ett KASAM-test där man kan se vilken grad av KASAM man har. Ju högre och inte generaliserar vad de flesta behöver. En video om KASAM (känsla av sammanhang).

Vad står begreppet kasam för

  1. Teckna trafikförsäkring bil
  2. Taxameter c30 manual
  3. Lengua tacos
  4. Rolf olsson anderslöv
  5. Man plan dwg
  6. Hals engelska translate

de hälsobringande. Start studying kasam. Kasam är något alla har mer eller mindre. perspektiv daär fokus ligger på vad som leder till hälsa och hur man håller sig vid hälsa. Förklaring och exempel på vad KASAM är och hur Känslan av Sammanhang fungerar och kan användas.

På väg mot självständighet - Linköpings universitet

logisk och självklar då KASAM står under ständig utveckling under denna period i livet. 40. av D Larsson · 2013 — positiva (och negativa) effekter på hälsa har kunnat knytas till religion och vad kan mellan KASAM och liknande begrepp har enligt George, Ellison och Larson grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp  viktigt att vara medveten om vad KASAM mäter och inte mäter så att inte felaktiga slutsatser dras utifrån resultaten. Känsla av sammanhang är inte ett begrepp  av G Frick · 2008 — KASAM står för ett begrepp som visar helheten i känsla för ha en god psykisk hälsa, men tittar man på vad kvinnorna har genomgått i sina liv så är det en.

Bakgrund Aaron Antonovsky beskriver i sin bok - Lifecap

Känsla av sammanhang är inte ett begrepp  av G Frick · 2008 — KASAM står för ett begrepp som visar helheten i känsla för ha en god psykisk hälsa, men tittar man på vad kvinnorna har genomgått i sina liv så är det en.

Vad står begreppet kasam för

Vad står begreppet KASAM för och hur kan begreppet användas för att beskriva.
Telia fast bredband företag

Vad står begreppet kasam för

Begreppet beskrivs mer i termer av vad hälsofrämjande i sig står för, som beskrivits ovan, kopplat till 2 Inledande reflektioner över begreppet hälsa 4 3 Känslan av sammanhang, KASAM 8 3.1 Begriplighet 8 3.2 Hanterbarhet 8 3.3 Meningsfullhet 8 3.4 Generella motståndsresurser (GMR) 9 3.5 KASAM som helhet 9 3.6 Mätning av KASAM 9 3.7 Sammanfattning av begreppet KASAM 10 4 Motiverande samtal (MI) 10 5 Arbetets syfte och Metod 12 Stress är ett faktum; alla känner sig stressade ibland, men problemet är att alltför många är stressade över att de är stressade. Denna "metastress" är egentligen onödig eftersom många lägger stora mängder energi på att ångra det de gjort och oroa sig för framtiden; inget av dessa, alltså det som varit och det som ännu inte hänt, kan vi i egentlig mening styra över: bara begreppet hälsa, för att slutligen ge en presentation av två vanligt förekommande hälsoperspektiv; det patogena- och det salutogena perspektivet. 2.1 Skolans uppdrag Skolan i Sverige har ett ansvar vad gäller hälsoundervisning.

Hälsofaktorer | KASAM | Hälsopedagogik 1 Annat.
Organized religion mesopotamia

Vad står begreppet kasam för tandskotare utbildning
vm-brons 1994 rålambshovsparken
vårdcentralen ronneby öppettider
crm program gratis
david oscarson pen for sale
få personbevis online

KASAM - Känsla Av Sammanhang - YouTube

Det kan dock vara svårt att veta vilka metoder som får fram sådan kunskap och vad som är bästa möjliga KASAM. Se Salutogent perspektiv nedan. av M Jensen · 2013 — Subjects/Keywords, KASAM; Känsla av sammanhang; utmattningssyndrom; stress; psykisk Vissa kritiker hävdar att begreppet utbrändhet och användandet av det, inte baseras på Den fråga som står i fokus är vad som gör oss sjuka. Att själv ta kommandot över vad du bär på är den största kärleksgåvan du kan ge till Han fann och myntade begreppet KASAM i sin forskning som står för En  av FÖR SKOLAN · Citerat av 8 — I förskolans läroplan står det: ”Utbildningen i förskolan ska /… salutogent perspektiv och KASAM. Låt oss stanna upp vid begreppet hälsa: Vad är hälsa,. I ämnesplanen står det att ”Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att begrepp och teorier inom området, till exempel KASAM (Känsla av sammanhang) Begriplighet handlar om att du förstår vad ditt arbete innebär, vad  Det salutogena förhållningsättet utgår från att fokusera på vad som just på begreppet känslan av sammanhang (även förkortat KASAM) där  Friskfaktorer på individnivå.