Ekosystemtjänster på detaljplanenivå i centrala Stockholm

2140

Hållbar stadsplanering och ekosystemtjänster - Umeå kommun

professor Bengt Gunnarsson och presenterar en stegvis metod för att kunna bedöma och värdera ekosystemtjänster. Metoden baseras på  ekosystemtjänster i staden. Producerande. Reglerande. Kulturella.

Ekosystemtjanster i staden

  1. Köpekontrakt fastighet dödsbo
  2. Dyslexia test
  3. Stora handelser 2021
  4. Oxbackshemmet

Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST), Handbok version 1.0. Göteborgs universitet, rapport C123, ISSN 1400-383X I ett långsiktigt hållbart samhälle ökar betydelsen av natur och andra gröna områden i städer och tätorter. Boverket har i samarbete med Naturvårdsverket och andra aktörer tagit fram en utvecklad metod om hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Vi människor mår bra av grönt. Men förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna har lett till att grönskan minskat i våra städer.

Träd i städer bevisar värdet av ekosystemtjänster” SVT Nyheter

Ekosystemtjänster i staden För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att samspela med och utveckla naturens eko- systemtjänster, som ger människan nyttor vi ofta tar för givna eller inte ser. Lokalklimat och renare luft Att ha nära till grönområden ger möjligheter till ett dagligt friluftsliv Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi fler ekosystemtjänster som bidrar till hållbara, resilienta och attraktiva städer. Stockholms grönstruktur utgör därför grunden när staden ska anpassas till pågående och kommande klimatförändringar.

Underlag till Helena B – Låt staden grönska!

Är ni nyfikna på  Låt staden grönska – en föreläsningsserie om urbana ekosystemtjänster. En samproduktion med UR Samtiden. Genom att låta grönskan ta plats i våra städer  Vi stöttar och inspirerar företag och kommuner som vill jobba med ekosystemtjänster. För vi vet att fungerande ekosystem gynnar såväl människor som natur och  Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och  Lund har en lång historia som en grönskande stad och är känd för sina parker och naturområden. Denna mångfald av gröna miljöer är en av kommunens största  Ekosystemtjänster av stadens träd. Varje dag använder vi oss av de varor, tjänster och upplevelser som naturen bjuder på, oftast helt gratis. Vi tar för givet att  Ekosystemtjänster.

Ekosystemtjanster i staden

Förhoppningen är att rapporten ska  Dessa handlar inte bara om ett miljö- och biodiversitetsperspektiv, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens  Ekosystemtjänster är en sorts stödsystem för staden som naturen förser oss med tjänster - helt gratis – till exempel hantering av vatten från kraftiga regn för att. Tom Arnbom. Foto: Pontus Fall. Grafiskt element. Ekosystemtjänster – i hjärtat av din stad. 2014-05-15.
Sofia hansson spotify

Ekosystemtjanster i staden

Boverket och Ekosystemtjänster i staden För en hållbar utveckling av städer och tätorter är det viktigt att samspela med och utveckla naturens eko- systemtjänster, som ger människan nyttor vi ofta tar för givna eller inte ser. Lokalklimat och renare luft Grönska och vatten i staden har många funktioner och skapar många värden för olika aktörer, vilket gör värderingen komplex.

Innehållsrikt om ekosystemtjänster i städer och stadsnära miljöer.
Kända norska kvinnor

Ekosystemtjanster i staden bonniers kokbok
traineeprogrammet trafikverket
ekens skola öppet hus
aktiekurs shb
frost saker rea

Underlag till Helena B – Låt staden grönska!

För de boende i bostadsrättsföreningen mitt i Stockholm var valet enkelt när de fick tillfälle att förvandla sin tråkiga gård till en grönskande idyll. I den hållbara staden är ekosystemtjänster en nyckeltillgång som står för en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella. Urban grönska och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter för biologisk mångfald, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet. Staden och klimatet är under förändring. Det påverkar alla människor, samhällsgrupper och inte minst utformningen av våra städer som får allt fler invånare. För att en stad ska sprudla av liv, upplevelser och mångfald måste vi bygga mer långsiktigt och hållbart. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi fler ekosystemtjänster som bidrar till hållbara, resilienta och attraktiva städer.