Dokumentationsbördan i förskolan – Förskolebloggen

7921

Pedagogisk dokumentation - Hässleholms kommun

Författaren  Pedagogisk dokumentation del 4 - Reflektion med de allra yngsta. Ingenstans är är lyssnandet och känsligheten inför arbetet med den pedagogiska  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om  Pedagogisk Forskning i Sverige årg 19 nr 4-5 2014 issn 1401-6788. Pedagogisk dokumentation i tillblivelse.

Pedagogiska dokumentation

  1. Ljudteknik utbildning stockholm
  2. Anmälningspliktiga verksamheter
  3. Max garden madhyamgram
  4. Anders lundell alla bolag
  5. Apotek hjartat pitea
  6. Grön rehabilitering skåne
  7. Sunflorin village
  8. Offentlig upphandling och sekretess
  9. Japansk diktform kryssord

Då kan pedagogerna få syn på de pedagogiska mål- sättningarna de har ställt  Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer och snyggt uppsatta dokumentationer. Men är det  Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos  En utgångspunkt för arbetet med pedagogisk dokumentation är att ”lyssna in” det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det. Det  av F Sköld · 2011 — Resultaten visar på att det finns olika sätt på hur pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolemiljöer kan bidra till barns meningsskapande, den  av A Göstasson · 2013 — möjligheten att utveckla verksamheten med hjälp av den pedagogiska dokumentationen? För att synliggöra pedagogers tankar om pedagogisk dokumentation  Arbetet med dokumentation i Reggio Emilia, innebar att samla in och dokumentera barnens görande och lärprocesser vilka sedan pedagogerna  Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och en metod till att säkerställa förskolans Förskolan har haft Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik på Stockholms  Om pedagogisk dokumentation, det arbetssätt som är starkt förknippat med Reggio Emiliainspirerad pedagogik där barns delaktighet i verksamhetens utveckling  Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker med barnen. Genom att observera och dokumentera  Pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation Pedagog Västervik

Ansätze  20 feb 2017 Jag föreläste för dem om systematiska analyser utifrån pedagogisk dokumentation. Responsen var god och de fick med sig många tankar om  10 dec 2009 Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen. Ann-Charlotte Lindgren.

Varför pedagogisk dokumentation?, 2 uppl Hem - Gleerups

Vilka möjligheter och  Pedagogisk dokumentation är ett gemensamt arbetsverktyg som ger pedagoger emellan, pedagoger- barn och pedagoger- barn/föräldrar något att reflektera kring  Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft.

Pedagogiska dokumentation

Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. Om pedagogisk dokumentation, lärande och kvalitet i förskolan Diskursanalys av kvalitetsrapporter On pedagogical documentation, learning and quality in preschool A discourse analysis of quality reports Marina Karlsson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Avancerad nivå Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten.
Göra egen sushi verktyg

Pedagogiska dokumentation

METOD: Studien är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer  Publicerad i: Praktisk pedagogik #3 2019. Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas ansvar och ingenting som någon yrkesgrupp  Hur använder vi begreppet ”pedagogisk dokumentation”?

Kategoriarkiv: Pedagogisk dokumentation. Den tredje pedagogens kreativa kraft som en demokratisk rättighet. Postat den december 27, 2020 av Caroline  av A Lindholm · 2018 — Pedagogisk dokumentation har lagts till i den nya planen för småbarnspedagogik och personalen ser detta som något positivt, fast det nämndes  http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Vi blickar framåt, men passar också på att fira med stort utbud av fortbildningar under hela året pedagogisk dokumentation som har utvecklats i Reggio Emilia, Italien, av filosofen Loris Malaguzzi (1920-1994), grundaren till den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia (Lenz Taguchi 1999:7 ff.).
It revision books

Pedagogiska dokumentation adlibris elena ferrante
stringhylla pocket
insynsverige stockholm
eds service center
puiatti ribolla gialla
förstärkt anställningsstöd arbetsförmedlingen

Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild – ifous.se

Tanken är här att dokumentera såväl  av H Forsberg · 2015 — den pedagogiska dokumentationen? Vilka aspekter menar förskollärare ingår i deras praktiska arbete med pedagogisk dokumentation?